Son yazıları:

Tevfik Kanoğlu

1995, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne kaydolduysa da devam etmedi. Halen Ankara’da yaşıyor. Birikim Güncel, K24, Arsız Sanat gibi yayın organlarında daha çok inceleme ve portre yazılarına odaklanan denemeleri yayımlandı. Etilen, Manifold, e-skop’da birkaç metniyle; Bant Mag.’in Evcilik Günleri seçkisinde de bir yazısıyla yer aldı.

Gecenin Sonuna Yolculuk: Kirli Bir Kahkaha

Romanın Üslubu: Üçüncü Mevkicilik Romanda insanlık durumlarına karşı, parlak gözlemlerin arasına sıvışmış, tasvirlerin karanlık yoğunluğuna eşlik eden bir acı...

Gecenin Sonuna Yolculuk: Düşkün ve Sefil

Giriş: Aydınlığın Sefaleti Althusser’in bir söyleşisinde aydınları toplumun en alt kesimi sayması, entelektüelliğin kayıpları üzerine düşünmemi müthiş teşvik etmişti....

Yenilik Üzerine – 3

Bir Yeni Medya Unsuru Olarak ‘Yeni’ Garip’ten bu yana süregelen tüm çevreler; modernist, postmodernist biçimleri araç olarak kullanmak konusunda...

Yenilik Üzerine – 2

Yeniliğin Kültürel İnşası Yeniliğe şüpheyle yaklaşan sanatçılar nasıl ki makine zekâsının potansiyellerine karşı kayıtsızlar, yenilikçiler de gelişimin sadece doğrusal...

Yenilik Üzerine – 1

...bir akıl hastanesinin nasıl işletileceğine dair ideolojik bir tartışma. Böyle bir kurumu işletmenin esasında iki yolu var:

Bir Arzu Olarak Özgürlük (III)

Şiirin Keşfi Öyleyse, özgürlüğün felsefesinin de siyasetinin de teolojisinin de iflas ettiğini varsayalım. Böylesi arayışlardan ümitsizce sıyrılmak isteyen, yaşanılan modern sonrası deneyimin köken duygusunun egemence...

 Bir Arzu Olarak Özgürlük (II)

Korku Mitleri Bu kadar dağınık, çok sesli bir yapıda, özgürlük tiplerine eşlik eden korku mitleri de vardır.  Bu mitler, toplumsal alanda, mitin sahibine karşıt olan...

Bir Arzu Olarak Özgürlük (I)

Özgürlüğün Tanımı Özgürlük dediğimizde; genelde neyin özgürlük kapsamına gireceğini tartışmaya açan bir tavır takınır, ardından özgürlüğün küme elemanlarını belirlediğimiz bir topos yaratırız. Dışarda tutulması gereken...

Okumalı

Seçimin Siyasallığında Gezi’nin 10. Yılına Ses Vermek

Siyaset sanatı, siyasal olanı ortadan kaldırma sanatından...

Gecenin Sonuna Yolculuk: Kirli Bir Kahkaha

Romanın Üslubu: Üçüncü Mevkicilik