Nedir Terrabayt

Terra ve bayt sözcüklerinden aldık ismimizi: yeryüzü ve mevcut alfabelerin büyük bir çoğunluğunda tek bir karaktere tekabül eden veri boyutu olan bayt. Dijital dünyayla yerin kesişiminde, ikisine dair her şeyi bu dijital mecrada konu etmek derdimiz.
Gelecek kategorisinde en güncel bilim ve teknoloji haberlerine, kültür kategorisinde edebiyat ve her türlü sanat yazılarına, yaşam kategorisinde yeme-içme, sağlık, iyi yaşam, seyahat yazılarına ve haberlerine, düşünce kategorisinde günümüz sorunlarına eleştirel bir perspektiften bakan denemelere rastlayacaksınız.
İletişim bilimlerinde dijital –online– olanla offline olanın, yani klasik anlamda yeryüzüne dair görülenin ilişkisi üzerine tartışıladursun, gündelik hayatta çoktan her daim ikisinin kesişiminde yaşıyoruz. Terrabayt ekibi de kendini tam da bu ara-alana konumlandırıyor. Zira bu düğüm yaşam alanımız olmuş durumda. Buna artık dolanıklık (entanglement) diyebiliriz pekala. Antroposen çağında (post)modern insanlık hali, insanın etkinliği arttıkça insan-olmayanın öngörülemez etkinliğinin de artışına şahit oluyor. Nasıl ki dijital-analog mekanın kesişimindeki ara-alan ise tuttuğumuz mesken, var oluşumuz da insan-olmayanın etkinliğinin dolanıklığında cereyan ediyor. Herkesin payına da eşit bölüştürülmüyor elbette bu çağın nimetleri ve dahi krizleri. O halde bu sayfalarda artan dijitalleşmenin her alanda getirdiği dönüşüme, bu dönüşümün mevcut eşitsizliklere ve asimetrik ilişkilere yansımalarına, iletişimsel kapitalizmin çeşitli veçhelerine, insan-insan olmayan etkileşimine, bu ufkun edebi ve düşünsel tahayyüllerimize yansımasına en son bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeler ışığında değineceğiz. Amacımız bilim, düşünce ve teknoloji alanlarında dünyanın en güncel gündemini sizlerle buluşturmak, kendi mahallimizden bu gelişmeleri takip etmek, tartışmak, ülkemizde bilim ve teknoloji okur-yazarlığını, eleştirel bilim ve teknoloji çalışmalarını yaygınlaştırmak.
Öyleyse gelin hep beraber bu ahvalimize tartışalım ve paylaşalım, fikirlerimiz birbirine çarptıkça yansıyıp çoğalsın, yazılarınızı da bekliyoruz!