Nedir Terrabayt

Terra ve bayt sözcüklerinden aldık ismimizi: yeryüzü ve mevcut alfabelerin büyük bir çoğunluğunda tek bir karaktere tekabül eden veri boyutu olan bayt. Dijital dünyayla yerin kesişiminde, ikisine dair her şeyi bu dijital mecrada konu etmek derdimiz.
Gelecek kategorisinde en güncel bilim ve teknoloji haberlerine, kültür kategorisinde edebiyat ve her türlü sanat yazılarına, yaşam kategorisinde yeme-içme, sağlık, iyi yaşam, seyahat yazılarına ve haberlerine, düşünce kategorisinde günümüz sorunlarına eleştirel bir perspektiften bakan denemelere rastlayacaksınız.
İletişim bilimlerinde dijital –online– olanla offline olanın, yani klasik anlamda yeryüzüne dair görülenin ilişkisi üzerine tartışıladursun, gündelik hayatta çoktan her daim ikisinin kesişiminde yaşıyoruz. Terrabayt ekibi de kendini tam da bu ara-alana konumlandırıyor. Zira bu düğüm yaşam alanımız olmuş durumda. Öyleyse gelin hep beraber yaşama dair ne varsa tartışalım ve paylaşalım, fikirlerimiz birbirine çarptıkça yansıyıp çoğalsın, yazılarınızı da bekliyoruz!