Son yazıları:

Lewis R. Gordon

Connecticut Üniversitesi'nde çalışan Amerikalı filozof. Afrika felsefesi, varoluşçuluk, fenomenoloji, siyaset kuramı, sömürgecilik sonrası kuram, ırk ve ırkçılık kuramları, özgürleşme felsefeleri, estetik, din felsefesi alanlarında çalışmalar yürütür.

Fanon Üzerine

Profesör Lewis R. Gordon, bu röportajda Fanon ne Dedi?: Fanon'un Yaşamına ve Düşüncesine Felsefi Bir Giriş isimli kitabını ele alıyor. Kirchgassner: İlk Fanon okuduğunuz dönemi...

Okumalı

Dilsel Abluka ile Kartezyen Özne Arasında: Şiir Gulyabanidir!

“Kime açıklayacağım zaten Açıklama bekleyen yok ki” Fatma Nur Türk, Lady...

Öznelliğin Jeodinamiği: Yeni Materyalist Bir Radikal Politikanın İmkânı Üzerine

Ekolojik, toplumsal ve ekonomik kriz silsileleri içerisinde bulunduğumuz hepimiz...