Son yazıları:

Helena Schäfer

Adorno Netflix İzler Miydi?

Adorno, "kültür endüstrisi" kavramıyla sanatın bir meta haline gelmesini eleştirmektedir. Hollywood'daki seri üretimi ve radyoda cazın yayılmasını düşünür. Ancak bugünün perspektifinden bakıldığında...

Okumalı

Suçlar ve Kabahatler

Terri Murray, Sokrates ve Woody Allen ile...