Son yazıları:

Ömer Mollaer

Marx Avrupamerkezci miydi?

Postkolonyal literatür, Edward Said’in klasikleşmiş eseri Oryantalizm’den bu yana Karl Marx hakkındaki nihaî hükmünü vermiş görünüyor. Buna göre, Marx’ın insanlığın kurtuluşuna karşı duyduğu devrimci...

Okumalı

Suçlar ve Kabahatler

Terri Murray, Sokrates ve Woody Allen ile...