Son yazıları:

Çağrı Uluğer

1992 Eylül’ünde dünyaya fırlatıldı. O gün bugündür insan türünün arasında kendini epey yabancı hissediyor. Semiyotik, teoloji, erken devlet teorisi, tarihsel materyalizm, şizoanaliz, kültürel antropoloji, kötülük problemi, sürgün, Yahudilik, din sosyolojisi, ölüm, yapısöküm ve mistisizm gibi alanlar üzerine çalışmalarını sürdüren Uluğer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümündeki doktora eğitimine devam ediyor. Muhtelif mecralarda makale, eleştiri ve çevirileriyle yer almış antika bir adam ve bir merdümgirizdir.

Félix Guattari Yazıyı Neden Lanetledi?

Pierre-Félix Guattari’nin yazıyla ilişkisi her daim eleştirel bir mesafeyle karakterize olur. Yazıyı lanetleyen pek çok filozof gibi onun da kaçınılmaz çelişkisi ardından...

Ali Akay ile Delilik Gemisi Üzerine Söyleşi

Değerli Prof. Dr. Ali Akay ve onun doktora öğrencisi Çağrı Uluğer ricamızı kırmadı ve ortaya bu yoğun ve zevkli söyleşi çıktı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çağrı...

Okumalı

Seçimin Siyasallığında Gezi’nin 10. Yılına Ses Vermek

Siyaset sanatı, siyasal olanı ortadan kaldırma sanatından...

Gecenin Sonuna Yolculuk: Kirli Bir Kahkaha

Romanın Üslubu: Üçüncü Mevkicilik